Ομφάλιος λώρος

Αγαπημένη συνήθεια. Ο μπαμπάς κόβει τον ομφάλιο. Συμμετέχει ενεργά.