Νέα στη θεραπεία για το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών

ΝΕΑ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ (ΣΠΩ)

Μυο-ινοσιτόλη και μεταβολικό προφίλ σε ασθενείς με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών

Στη μελέτη που διεξήχθη στην Ιταλία και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό “Gynecological Endocrinology” του 2009, εκτιμήθηκαν οι δράσεις της μυο-ινοσιτόλης (ΜΙ) στην αντιμετώπιση των διαταραχών της ακμής και της τριχοφυϊας σε γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ).

Στη μελέτη συμμετείχαν 50 γυναίκες με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ), οι οποίες έλαβαν θεραπεία για 6 μήνες. Στις 50 αυτές γυναίκες χορηγούνταν καθημερινά σε 2 δόσεις, 4 γραμμάρια μυο-ινοσιτόλης και 400μικρογραμμάρια φυλλικού οξέος.

Στους 3 μήνες χορήγησης της μυο-υνοσιτόλης παρατηρήθηκε βελτίωση του μεταβολικού προφίλ. Πιο συγκεκριμένα παρατηρήθηκε μείωση της ωχρινοποιητικής ορμόνης του πλάσματος (LH), της τεστοστερόνης, της ελεύθερης τεστοστερόνης, της ινσουλίνης και της αντίστασης στην ινσουλίνη (δείκτης HOMA).

Ήδη από τους 3 και ειδικότερα στους 6 μήνες χορήγησης της μυο-ινοσιτόλης παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της κλινικής εικόνας των γυναικών με ΣΠΩ και πιο συγκεκριμένα μείωση της τριχοφυϊας και της ακμής. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά πό 6 μήνες χορήγησης της μυοινοσιτόλης στο 30% των γυναικών εξαφανίστηκαν τα συμπτώματα του δασυτριχισμού και στο 53% τα συμπτώματα της ακμής. Στις υπόλοιπες γυναίκες παρατηρήθηκε μείωση της σοβαρότητας των περιστατικών του δασυτριχισμού και της ακμής, καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των γυναικών τα συμπτώματα των οποίων από σοβαρά μετατράπηκαν σε μέτρια και ήπια συμπτώματα.