Μαστογραφία

ΚΑΘΕ ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΙΝΑ;

Ανάμεσα στα 35-40 κάνουμε την πρώτη μαστογραφία ως σημείο αναφοράς. Μετά τα 40 μια φορά το χρόνο στον ετήσιο έλεγχο, ενελειπώς. Προτιμάται η ψηφιακή μαστογραφία.