Καρδιοτοκογράφημα

Καρδιοτοκογράφημα – doppler – βιοφυσικό προφίλ

Το Καρδιοτοκογράφημα, το Doppler και το Βιοφυσικό Προφίλ είναι δοκιμασίες αξιολόγησης της καλής κατάστασης του εμβρύου, κατά κύριο λόγο στο 3ο τρίμηνο της κύησης.

Τι είναι η κάθε δοκιμασία;

Το καρδιοτοκογράφημα καταγράφει τη δραστηριότητα του εμβρύου και τη διακύμανση του ρυθμού της καρδιάς του, σε συνδυασμό με την καταγραφή της δραστηριότητας της μήτρας στην εκάστοτε χρονική περίοδο. Το υπερηχογράφημα Doppler απεικονίζει και καταγράφει την απρόσκοπτη ή μή ροή του αίματος στα αγγεία είτε του εμβρύου είτε της μητέρας. Το ποια αγγεία θα εξεταστούν στην εκάστοτε εξέταση εξαρτάται από την ηλικία της εγκυμοσύνης και τον λόγο για τον οποίο διενεργείται η εξέταση – ρουτίνα, υποψία υπολειπόμενης ανάπτυξης του εμβρύου ενδομητρίως ή εμβρυϊκής δυσχέρειας. Το Βιοφυσικό Προφίλ έχει τις εξής παραμέτρους: α) αμνιακό υγρό β) επιταχύνσεις στο καρδιοτοκογράφημα γ) κινήσεις εμβρύου δ) «αναπνευστικές» κινήσεις ε) τόνος εμβρύου.

Πότε διενεργούνται αυτές οι δοκιμασίες;

Το Καρδιοτοκογράφημα και το Βιοφυσικό Προφίλ διενεργούνται κατά κύριο λόγο στο 3ο τρίμηνο της κύησης. Η Doppler δοκιμασία μπορεί να διεξαχθεί και σε πιο πρώιμα στάδια κύησης, ανάλογα με τα αγγεία που χρήζουν ελέγχου και την πορεία της κύησης.

Κατά πόσον μπορούμε να ελέγξουμε την ομαλή ή όχι πορεία της κύησης με τις παραπάνω δοκιμασίες;

Η αλήθεια είναι ότι σε ένα καλά αναπτυσσόμενο έμβρυο με φυσιολογική ποσότητα αμνιακού υγρού και εμφανώς φυσιολογική κινητικότητα υπερηχογραφικά, αλλά και κατά τα λεγόμενα της μητέρας, η διενέργεια των παραπάνω εξετάσεων ίσως και να είναι πλεονασμός. Σε ένα έμβρυο όμως που υποψιαζόμαστε κάποιου είδους δυσχέρεια, οι παραπάνω δοκιμασίες μας δίνουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την κατάστασή του.

Υπάρχει κάποια χρονική σειρά κατά την οποία πρέπει να διενεργούνται οι δοκιμασίες αυτές;

Κάθε έμβρυο θα εκδηλώσει τη δυσφορία για ό,τι συμβαίνει ενδομητρίως με διαφορετικό τρόπο από ό,τι ένα άλλο. Κάποιο θα δώσει ενδείξεις πρώτα στο καρδιοτοκογράφημα, άλλο στο υπερηχογράφημα Doppler και άλλο στο Βιοφυσικό Προφίλ. Αυτήν τη λεπτομέρεια πρέπει να την έχει υπόψιν του τόσο ο εξετάζων όσο και ο θεράπων ιατρός και η παρακολούθηση της κύησης να γίνεται ανάλογα.

Σε ποιες παθολογικές καταστάσεις χρησιμοποιούνται οι δοκιμασίες αυτές;

Οι πιο συνηθισμένη κατάσταση για την οποία υπάρχει ένδειξη διενέργειας κάποιας από τις παραπάνω δοκιμασίες είναι η ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης του εμβρύου. Άλλες συνήθεις καταστάσεις είναι η προεκλαμψία και η πρόωρη ρήξη υμένων. Η αξιολόγηση κάποιων παραμέτρων του Βιοφυσικού Προφίλ -κυρίως της ποσότητας του αμνιακού υγρού- ίσως να παίζει κάποιο ρόλο στην παρακολούθηση της παράτασης της κύησης.