Καθ’ έξιν αποβολές

Σαν αποβολή ορίζουμε τον τερματισμό μιας εγκυμοσύνης πριν την ηλικία των 24 εβδομάδων που το έμβρυο δεν μπορεί να είναι βιώσιμο.
‘’Καθ’ εξιν αποβολές’’ αποκαλούνται οι περισσότερες από δύο (2) επαναλαμβανόμενες συνεχείς αποβολές των κλινικών αναγνωρισμένων κυήσεων.
Οι ‘Καθ’ εξιν αποβολές’ ταξινομούνται σε δύο (2) κατηγορίες :
1. Πρωτοπαθείς : Αφορά σε γυναίκες που έχουν τρεις (3) ή περισσότερες αυτόματες αποβολές με τον ίδιο σύντροφο και καμία κύηση μετά την 20η εβδομάδα. Σ’ αυτή τη κατηγορία ανήκει το 80% των ζευγαριών με ‘Καθ’ εξιν αποβολές’.
2. Δευτεροπαθείς : Αφορά σε γυναίκες που είχαν τρεις (3) αυτόματες αποβολές με τον ίδιο σύντροφο μετά τη γέννηση ενός παιδιού ή ενδομητρίου θανάτου. Εδώ ανήκει το 20% των ζευγαριών με ‘Καθ’ εξιν αποβολές’.
ΑΙΤΙΕΣ
1. ΓΕΝΕΤΙΚΑ
Χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Σ’ έναν από τους δύο (2) γονείς υπάρχει ισορροπημένη χρωμοσωμική ανωμαλία.
2. ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
α) Συγγενείς ανωμαλίες της μήτρας, όπως μονόκερος μήτρα, δίδελφυς μήτρα, δίκερως μήτρα, διαφραγματοφόρος μήτρα.
β) Ινομυώματα της μήτρας και κυρίως υποβλεννογόνια ινομυώματα, τα οποία προβάλλουν μέσα στην κοιλότητα της μήτρας εμποδίζοντας κυρίως την εμφύτευση.
γ) Ενδομητριακές συμφύσεις.
δ) Ανεπάρκεια τραχήλου.
3. ΛΟΙΜΩΔΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
   Μικροβιακοι παραγοντες
4. ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
Εδώ ανήκουν τα:
 α) Ανεπάρκεια ωχρού σωματίου
 β) Υπερπρολακτιναιμίες
 γ) Διαταραχές της LH
 δ) Διαταραχές θυρεοειδούς αδένα
 ε) Σακχαρώδης Διαβήτης
5. ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
α) Αλλοάνοσοι: Σ’ αυτές τις περιπτώσεις ο έλεγχος περιλαμβάνει γονιδιακό έλεγχο ιστοσυμβατότητας και για τους 2 γονείς όπως και αντιηπατικά αντισώματα και σαν προληπτική θεραπεία συνίσταται εμβολιασμός λεμφοκυττάρων που παρασκευάζονται από το αίμα του συζύγου ή χορήγηση ανοσφαιρίνης.
β) Αυτοάνοσα νοσήματα, όπως: Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, σκληροδερμία κ.ο.κ.
γ) Αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο.
δ) Διαταραχές πήξης αίματος (θρομβοφιλία).
ε) Ενδομητρίωση.
Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες η ενδομητρίωση παράγει αυτοαντισώματα με αποτέλεσμα την  αποβολή. Πάντως δεν έχει ακόμη αποδειχθεί σαφώς συσχέτιση Ενδομητρίωσης και καθ’ εξιν αποβολών.
6. ΑΓΝΩΣΤΑ ΑΙΤΙΑ
Εδώ ανήκουν το 25% των ζευγαριών.